Dataskyddsdeklaration

Information vi samlar in och hur vi använder den

Den nuvarande sekretessdeklarationen från Lucrin.se, en tjänst från Lucrin SA, beskriver sättet som företag inom Lucringruppen - Lucrin SA, Lucrin Spain SL, Lucrin Mauritius Ltd, Lucrin Hong Kong Ltd, Lucrin USA, Lucrin India Ltd, Lucrin UK Ltd och Lucrin Japan, härefter kallade "vi" - behandlar din data, oavsett om du använder våra webbsidor på internet eller våra mobila applikationer (härefter även kallat "digitala tjänster", "webbsidor på internet" eller "portal")


Våra webbsidor på internet

När det gäller våra webbsidor på internet:

Är vi ansvariga för behandling av din personliga information och förenligheten med nuvarande lagstiftning. För att göra detta, respekterar vi gällande bestämmelser när det gäller dataskydd.

All individuell information om en identifierad eller identifierbar fysisk persons personliga och materiella situation utgör "personuppgifter".. Det innebär att det är information som kan kopplas till dig personligen och som kan ge information om dig. De nuvarande bestämmelserna om dataskydd använder även termen "din information" för detta. Termen "behandlar" refererar till all manipulation av din information, i synnerhet insamling, registrering, hantering, användning, spridning, avslöjande eller borttagning av din information.

Vänligen notera att följande uppgifter kan ändras när som helst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet konsulterar den nuvarande sekretessdeklarationen. Tredjeparts-webbsidor som är tillgängliga via vår portal är inte föremål för de grundregler som förklaras här. Vi avvisar allt ansvar gällande respekten av dataskydd av tredjeparts-webbsidor.

Nedan kommer du hitta information gällande vilka av dina uppgifter som vi samlar in och registrerar när du besöker våra webbsidor, sättet vi använder denna information samt till vilka personer vi kan föra den vidare till, om lämpligt. Du kommer dessutom hitta information om rättigheterna du har mot oss gällande användning av din information:

Omfattning och syfte med behandling av personliga uppgifter

 • Lors des visites de nos sites

  Om du använder våra digitala tjänster utan att ange några andra indikationer registrerar webbservertekniken vi använder automatiskt allmänna tekniska navigationsdata i dess filer, så kallade loggar. IP-adressen för enheten som använts vid besöket, information kopplad till typ av webbläsare, internetleverantör och operativsystem som används, de för våra digitala tjänster som har besökts, landningssida/utgångssida samt datum och varaktighet är bland annat inkluderat i detta. Syftet med insamlingen och behandlingen av denna information är att tillåta användning av våra webbsidor på internet (anslutning), att säkerställa och förstärka säkerheten och stabiliteten av våra system och tjänster, att analysera användningen av våra erbjudanden och tjänster, att samla in allmän demografisk information och för att optimera våra internettjänster (i synnerhet, men inte enbart, förbättringen av produkter, marknadsföring, inriktad reklam m.m.), såväl som att erhålla intern statistik.

  Användaren är inte identifierad vid denna tidpunkt. På samma sätt görs i princip ingen koppling mellan den automatiskt insamlade informationen och den personliga informationen som registrerats av oss. Likväl kan det finnas undantag till denna grundregel om du redan har ett registrerat användarkonto på en av våra webbsidor. Nedan kommer du hitta mer detaljerad information gällande behandlingen av personlig information hos registrerade användare.

 • När du öppnar ett användarkonto

  Din registrering, såväl som skapande av ett användarkonto kan krävas för användning av personliga tjänster eller för tillgång till skyddade områden eller för behandling av beställningar och hanteringen av dina konton. Det är därför nödvändigt att du tillhandahåller en del personlig information. Detta inkluderar till exempel:

  • 1. din e-postadress, som även kan fungera som ditt användarnamn,
  • 2. ett lösenord, såväl som annan information som är lämplig beroende på sammanhang och tjänst, såsom
  • 3. ditt efternamn och ditt förnamn
  • 4. din adress (fullständig postadress, postnummer och plats)
  • 5. ditt telefonnummer
  • 6. information kopplad till nyhetsbrev om prenumeration och annan annonsering
  • 6. ditt föredragna språk.

  AFörutom de uppgifter som är markerade som obligatoriska för användning av en specifik digital tjänst, så är du fri att tillhandahålla och registrera annan personlig information. Vi använder denna information för att tillhandahålla och hantera våra digitala tjänster och för att verifiera den tillhandahållna informationen, med andra ord för rättfärdiggörelsen, innehållsstrukturen och realiseringen och modifieringen av kontraktsenliga avtal gjorda med dig gällande ditt användarkonto, såväl som för fakturering med noggrannhet när det gäller försäljning.

  Om du publicerar några bidrag (kommentarer, foton, videor m.m.) via motsvarande funktioner i våra portaler för att dela dem med andra användare, så är det möjligt att vi avslöjar dem och att offentligheten därmed får tillgång till dem. Detsamma gäller ditt användarnamn eller en pseudonym som du kan ha valt för detta. Vi vill uppmärksamma det faktum att sådan information som du kanske publicerar vidare kan ses av tredjeparter när det väl dyker upp på internet, exempelvis via sökmotorer, även om dess borttagning eller anonymisering har krävts. Genom att bekräfta publikationen och överföringen av information kopplad till ditt användarkonto vid registrering, garanterar du exaktheten av den information du tillhandahållit.

 • När du använder en portal som registrerad användare

  Vi samlar in information av statistiska skäl för att säkerställa att portalen fungerar korrekt samt för att analysera, optimera och personifiera användningen av våra erbjudanden och tjänster. Vi samlar därför in information kopplad till din användning av våra digitala tjänster, i synnerhet funktionerna du använder, vilken annonsering du tittat på och hur du noterat den. Du kommer hitta ytterligare information om behandlingen av denna personliga information i detta dokument. Så snart du använder vår portal som registrerad användare, kan statistisk data konsulteras av andra registrerade användare och fångas upp och granskas av oss.

 • När du genomför ett köp / när du köper eller erhåller en betaltjänst service

  Om du köper en produkt eller en betaltjänst på vår webbsida, kommer en del information såsom exempelvis ditt förnamn, efternamn, din adress (fullständig adress, postnummer och ort) samt annan information potentiellt tillhandahållas med tanke på att vi måste slutföra ett avtal med dig. Om du väljer att köpa en produkt eller betaltjänst genom att använda exempelvis alternativet online betalning med kreditkort eller PayPal, så äger betalningen rum via den berörda partnerns betalsystem. I sådana fall kommer behandlingen av personlig information och betalning genomföras direkt via leverantörens betalsystem. Vi känner inte till och vi registrerar inte din betalningsinformation. I tillägg tillämpas bestämmelserna kopplade till dataskydd på varje leverantörs betalsystem online.
  I den mån du har registrerat och har ett användarkonto, kan vi registrera din information på ditt användarkonto för kommande köp och ingångna avtal. I samtliga fall registrerar vi all information kopplad till ditt nuvarande och tidigare köp samt ingångna avtal. Med andra ord det som är kopplat till produkter, tjänster, antalet produkter och tjänster per köp samt betalningsbelopp. Vi är auktoriserade att använda denna information i marknadsförings- och analyssyften. Längre ner kommer du hitta mer information om marknadsförings- och analyssyften.

 • Annonsering online

  Efter din registrering eller din beställning som gäst på en av våra webbsidor på internet:

  vi kan även använda din personliga information för personifierad annonsering. Detta gäller lika mycket personifiering av e-postannonsering såsom e-post som innehåller allmän information eller information i form av annonsering (nyhetsbrev) och direkta meddelandetjänster för att tillhandahålla innehåll och personifierad annonsering på våra webbsidor. För detta ändamål kan vi automatiskt analysera informationen kopplad till ditt beteende som samlas in när du använder våra portaler för att undvika att du får olämplig annonsering.

  Genom att skapa ett användarkonto, blir du automatiskt prenumerant på vårt nyhetsbrev och din e-postadress kan även användas för vår egen annonsering tills dess att du avprenumererar på det gällande nyhetsbrevet. Du kan hitta en länk längst ner i varje e-post vi skickar som gör det möjligt för dig att avprenumerera på nyhetsbrevet när som helst. Du kan även avprenumerera från nyhetsbrevet när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till Privacy@lucrin.com .
  Att avprenumerera är möjligt när som helst. Vi har rätt att instruera tredjeparter att genomföra teknisk behandling av annonseringsinitiativ och vår egen annonsering samt överföra din information i detta syfte.

 • Överföring av data till tredjeparter

  Vi arbetar med andra företag eller personer och instruerar dem att genomföra behandling och registrering av information. De kan ha tillgång till din personliga information eller användarinformation, men endast såvida det är nödvändigt för dem för att genomföra sina uppgifter.
  Vi kan använda och överföra den information du tillhandahållit och din personliga information samt användarkontoinformation till företag i Lucrin Group (Lucrin SA, Lucrin Spain SL, Lucrin Mauritius Ltd, Lucrin Hong Kong Ltd, Lucrin USA, Lucrin India Ltd och Lucrin Japan) i utvärderingssyfte, förbättring och organisering i enlighet med våra tjänsters behov och ändamål som personifiering och marknadsföring.

  I tillägg till detta, överför vi din information, om nödvändigt, till tredjeparter för utförandet av kontraktet. I detta syfta kan vi komma att skicka den begärda informationen till transportföretag, banker eller andra tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer använder din information exklusivt för behandling av din beställning och inte i några andra syften. I den mån det är nödvändigt, för de mål som anges i första stycket, kan informationen även överföras utomlands för leverans av exempelvis varor. Du kommer hitta ytterligare information gällande överföring av information utomlands längre ner i dokumentet.

  Den personliga informationen du ställer till vårt förfogande kommer inte säljas, hyras ut eller bytas ut. Med undantag för överföringarna som beskrivits tidigare, skickar vi endast din personliga information om du uttryckligen samtyckt till det, om det finns juridisk skyldighet att göra det eller om vi behöver göra det för att upprätthålla våra rättigheter, i synnerhet de som gäller eventuella kontraktsförhållanden.
  Vid händelse av försäljning, sammanslagning eller annan typ av omorganisation av hela eller delar av tillgångarna i vårt företag, kan personlig information överföras, säljas eller delas på annat sätt med tredje part som ett led i nämnda transaktion eller omorganisation. När det gäller en förutsedd förmån, till exempel vid fakturaköp, gör vi en kreditupplysning som är lämplig för att skydda vårt juridiska intresse, som genomförs enligt en matematisk och statistisk metod av en underrättelsebyrå. För att göra detta, skickar vi nödvändig personlig information för att genomföra en kreditupplysning till en underrättelsebyrå och använder den information vi fått om den statistiska sannolikheten för icke-betalning för att ta ett beslut om giltighet, verkställande eller avslut av det kontraktuella förhållandet. Kreditupplysningen kan inkludera kreditvärdighet som är beräknade baserat på vetenskapligt erkända matematiska och statistiska förfaranden och där beräkningarna även inkluderar adressinformation, tillsammans med annan information. Dina rättigheter till dataskydd tas i åtanke i enlighet med alla juridiska bestämmelser.

 • Behandling av din information i marknadsförings- och analyssyfte

  Målet med Lucrinföretagen är att ständigt förbättra de digitala tjänster som erbjuds och att strukturera dem på säkraste sätt enligt behov. I detta ändamål, kan olika analysverktyg implementeras för att göra kopplingen mellan användarspecifik information, framtida och föregående, som vi har tillgänglig att analysera, aggregera, pseudonymisera och anonymisera användarbeteende över alla våra tjänster. För att hålla vår databas uppdaterad, är det sannolikt att vi använder offentligt tillgänglig information eller information från tredjepartsleverantörer. Resultaten från din användning av våra tjänster kan användas och utvärderas som en del av användarbeteende-analysen av andra deltagande företag. Denna databehandling bygger i första hand på pseudonymiserad och anonymiserad information. Dess huvudsakliga syfte är att skicka till dig eller visa anonymiserad annonsering på en av våra webbsidor, såväl som att förbättra säkerheten på våra webbsidor.

 • Överföring av personlig information utomlands

  Vi är berättigade att skicka din personliga information till tredjepartsleverantörer (auktoriserade tjänsteleverantörer) som är belägna utomlands, så snart detta är lämpligt för behandling av den information som beskrivs i aktuella deklarationen om dataskydd. Dessa företag är skyldiga att skydda informationen på samma sätt som vi. Om dataskyddsnivån i ett land inte motsvarar den i Schweiz, säkerställer vi, via kontrakt, att skyddet av din personliga information motsvarar skyddsnivån i Schweiz. Vi kräver en eller flera åtgärder för att göra detta:

  genom att ingå avtalsklausuler av EU-typ med auktoriserade tjänsteleverantörer.
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr

  genom att säkerställa att de auktoriserade tjänsteleverantörerna är certifierade av Schweizisk-US eller EU-US Integritetssköld (såvida informationsmottagaren har sitt huvudkontor i USA eller om informationen kommer förvaras där).
  https://www.privacyshield.gov/

  genom närvaro av Binding Corporate Rules (BCR) som erkänts av en Europeisk dataskyddsmyndighet bland auktoriserade tjänsteleverantörer.
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en

 • Droit à l’information, à la rectification, à la suppression ou en cas de plainte

  Du har rätt att när som helst hävda dina dataskyddsrättigheter och begära information gällande den personliga information som rör dig som vi behandlar.

  Du kan även när som helst få din personliga information korrigerad, blockerad eller raderad genom att informera oss skriftligt med ett bevis på din identitet och skicka det till följande adress: Privacy@lucrin.com

  Vi förbehåller oss rätten att korrespondera med dig gällande detta. Vänligen notera att vi ibland måste behålla en del av din personliga information som en del av våra juridiska och kontraktuella förvaringsskyldigheter (till exempel i faktureringssyfte) även efter din begäran att blockera eller radera, och i detta fall fortsätter vi bara att blockera din personliga information i den mån det behövs. Dessutom kan raderingen påverka tillgången eller användningen av de tjänster du har registrerat dig för. Under vissa förhållanden, kan du be oss skicka din personliga information till dig i standardformat, eller till en tredjepart som specificerats av dig.

  Du kan även motsätta dig behandling av din information i marknadsförings- och annonseringssyften när som helst, såväl som överföring av din information inom Lucrin Group. Sådan motsättning exkluderar inte insamling av personlig information helt och hållet. Genom att använda följande länk, kan du förhindra insamling av din användarinformation. Motsättningen exkluderar endast att personlig information samlas in på ett icke-anonymiserat sätt i marknadsföringssyften, såväl som dess överföring till andra företag i detta syfte och att de behandlas av de senare. För att helt exkludera, eller åtminstone minska insamlingen av personlig information, måste stegen som nämns i sektionen inaktivering av cookies genomföras. Detta kan ha en effekt som hindrar dig från att använda de av våra tjänster som du har beställt. Dessutom har du rätt att vidta åtgärder mot behandlingen av information med lokala övervakningsmyndigheter. Du kan göra detta med din lokala övervakningsmyndighet, som är kopplad till din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen av dataskydd.

 • Varaktighet för lagring av din personliga information

  Vi behåller endast din information under den lagliga giltighetstiden eller den som är nödvändig för dess behandling. Vid analyser, lagrar vi endast din information tills dess att processen är avslutad. Om vi lagrar din information på grund av ett kontraktuellt förhållande med dig, behåller vi endast den under varaktigheten av detta kontrakt, och som mest upp till tidsfristen för eventuella anspråk till vår fördel eller som föreskrivs antingen enligt lag eller enligt bestämmelser i vårt kontrakt.

 • Datasäkerhet

  Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsmetoder för att skydda din personliga information som registrerats av oss från all oavsiktlig, olaglig och icke-auktoriserad manipulation, borttagning, modifiering, tillgång, överföring eller användning och mot dess hela eller partiella förlust. Våra säkerhetsåtgärder anpassas ständigt och förbättras i linje med teknisk utveckling. Vi avvisar allt ansvar vid händelse av dataförlust eller dess kommunikation till tredjeparter och dess användning av den. Om du registrerar dig som användare hos oss, så är tillgång till ditt konto endast möjligt med ditt personliga lösenord. Vi rekommenderar att du alltid håller din betalnings- och tillgångsinformation konfidentiell och stänger din webbläsare när du har avslutat kommunikationen med oss, i synnerhet när du använder en delad dator. Vi lägger även stor uppmärksamhet på internt dataskydd. Vår personal och de tjänsteleverantörer som är auktoriserade av oss är skyldiga att upprätthålla sekretess och respektera de lagliga bestämmelserna för dataskydd.

 • Cookies

  Cookies hjälper oss att organisera ditt besök bättre på våra webbsidor för att göra det lättare, trevligare och mer relevant. Cookies är filer som innehåller information som internetwebbläsaren registrerar automatiskt på din dators hårddisk när du besöker en sida på internet.

  Cookies skadar inte din dators hårddisk och vi överför inte heller användares personliga information. Som ett exempel använder vi cookies för att veta vem som besökt vår portal och kan dra slutsatsen hur ofta en del sidor och tjänster har besökts, vilka delar av vår portal som används mest och hur portalen används. Vi använder andra cookies så att du kan navigera fritt på vår webbsida och använda dess funktioner, såsom att ha tillgång till skyddade områden som exempel. Cookies likt dessa gör det även möjligt för oss att de val du gjort eller de beslut du tagit som parametrar för att göra ditt besök på vår portal trevligare. I allmänhet används cookies för att förbättra våra tjänster samt att göra dem mer effektiva och säkra. Cookies tillåter även insamling av information i syfte att föreslå reklam som kan vara av intresse för dig. De flesta internetwebbläsare accepterar cookies automatiskt.

  Dock kan du konfigurera din webbläsare så att inga cookies registreras på din dator eller så att du alltid informeras när du får en ny cookie.

 • Övervaknings- och analysverktyg

  Användningen av våra digitala tjänster mäts och analyseras ytterligare av olika tekniska system, främst av tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics. Dessa åtgärder kan utfördas både anonymt och icke-anonymt. Det är därför möjligt att den information som samlas in kan överföras till tredjeparter i behandlingssyften. Det mest använda analysverktyget är Google Analytics, en tjänst från Google Inc. I princip kan den insamlade informationen överföras till en Googleserver i USA, men IP-adresserna är anonymiserade via en ad-hoc process så att ingen associering är möjlig. Google kommer därför inte kunna associera IP-adressen som överförts av din webbläsare inom ramen för Google Analytics till annan information som de har om dig. Genom att besöka följande webbsida, är det möjligt att motsätta sig insamlingen och behandlingen av denna data från Google Analytics genom att installera en cookie-borttagning som hindrar framtida insamling av din information när du surfar på internet:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Nedan hittar du mer information om systemen vi använder:

 • Juridiska grunder

  Vi behandlar endast din personliga information inom ramen för bestämmelserna av databehandling och om det finns en juridisk grund för att göra det. Denna juridiska grund finns i stadierna av förberedelserna och genomförandet av vårt kontrakt.
  I tillägg till detta har vi ett intresse i att konstant utveckla våra tjänster, anpassa dem till dina behov och sprida reklam som sannolikt kommer vara av intresse för dig. Detta är nödvändigt för att fortsätta utveckla och finansiera våra tjänster och för att garantera deras säkerhet. Vi utgår därmed från att våra intressen råder. Detta är tillåtet om du samtyckt till behandlingen av din information.

 • Kontakt

  Om du har några frågor rörande dataskyddet på våra webbsidor på internet, om du vill erhålla information eller begära radering av din information, vänligen kontakta vår dataskyddschef genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: Privacy@lucrin.com

  Kontaktinformationen till vår dataskyddschef är följande:

  Lucrin SA
  Dataskyddsansvarig
  Avenue Krieg 7,
  1208 Geneva
  Switzerland

 • Uppdatering och modifiering av dataskyddsbestämmelser

  Utvecklingen av vår webbsida på internet eller implementeringen av ny teknologi kan göra modifiering av de nuvarande dataskyddsbestämmelserna nödvändig. Varje viktig modifiering av dessa bestämmelser meddelas till registrerade användare via e-post till den e-postadress som angivits vid tidpunkten för registrering eller via en motsvarande referens lämpligt placerad efter anslutning till användarkontot. I tillägg till detta, kan du konsultera dataskyddsbestämmelserna som för närvarande är i kraft via vår webbsida och skriva ut dem. Den ursprungliga sekretessdeklarationen är på franska. Syftet med de översatta versionerna är att underlätta förståelsen. När det gäller avvikelser är den franska texten juridiskt bindande.

  Genève, 21 Aug 2019.